Water, weer en gewasbescherming

Water, weer en gewasbescherming

Hoe ga jij om met water? En hoe zorg jij ervoor dat je zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt? Kun jij überhaupt alle regels en wetgeving rondom water en gewasbescherming bijbenen? Je leert met alle regelgeving omgaan tijdens de training water, weer en gewasbescherming.
Inhoud

Water is één van de belangrijkste bronnen om te kunnen telen, maar tegenwoordig is de beschikbaarheid van schoon water niet meer zo vanzelfsprekend. Een belangrijke uitdaging daarbij is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hieraan stellen. Ook stelt de overheid steeds strengere eisen aan gewasbeschermingsmiddelen die in de natuur terechtkomen.

Wat ga je leren?

Nagenoeg nul emissie is één van de doelen in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming’. Dit betekent dat er in 2030 nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het milieu terechtkomen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat er in 2027 sprake moet zijn van een ‘nagenoeg nulemissie van GBM’ naar het oppervlaktewater. Tenslotte treedt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking, waarin regels voor GBM zijn opgenomen. 

Dag 1: watermanager

Trainer Jan Broos legt uit hoe je 'watermanager' kunt zijn op je eigen bedrijf. Water is een noodzakelijke productiefactor. Een belangrijke uitdaging is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hieraan stellen. Voor jou is het belangrijk te weten waar de knelpunten liggen. In deze training leggen we op een praktische manier uit waar je bedrijf aan moet voldoen en hoe je met eenvoudige oplossingen jouw erf emissiearm kunt inrichten. We bespreken tijdens de training de volgende onderwerpen:
 

  • Regels waar je bedrijf de komende jaren aan moet voldoen.
  • Praktische maatregelen, aandachtspunten en tips om je erf emissiearm in te richten.
  • Beschikbare instrumenten en subsidies.
  • Punten waar een toezichthouder bij een bedrijfsbezoek op let.
  • Foto’s van praktijkvoorbeelden en situaties.
Dag 2: weer en gewasbescherming door Erno Bouma

Tijdens deze tweede dag word je je meer bewust van de relatie tussen de meteorologische omstandigheden in relatie met plantenziekten en plagen en hun bestrijding. Inzicht hierin helpt je om een goede en verantwoorde keuze te maken. Bijvoorbeeld wanneer je een specifieke behandeling moet uitvoeren voor het grootste effect, maar ook wanneer je de behandeling niet moet toepassen. Je weet welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en gewasbescherming en hoe je hier in kunt sturen. We bespreken tijdens deze dag de volgende onderwerpen:
 

  • Relatie van het weer en de bestrijding van plantenziekten en plagen.
  • Hoe maak ik verantwoorde keuzes?
  • Welke invloed heeft het weer bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.