Verkeersdag landbouwverkeer Brabant

Een middag waarin meerdere organisaties aanwezig zijn: de RDW, Politie, Douane, Cumela en meer. In een middagvullend programma nemen we je mee door alle aspecten van (land)bouwverkeer. Een unieke mogelijkheid om alles over de laatste stand van zaken over (land)bouwverkeer op de weg te leren. Datum en plaats: 23 juni, Zundert.

Laat je informeren door de RDW over de ontheffingsstructuur voor brede voertuigen, door de Douane over het gebruik van rode diesel, door de Politie over voertuigeisen, regels m.b.t. lading en meer. En door Cumela: over de cumelasector, over Cumela zelf en hoe wij je kunnen bijstaan of adviseren over (land)bouwverkeer. 

Rijbewijs, kentekening, regeling voertuigen, wegenverkeerswet, enz.
Op het gebied van de regels voor landbouwverkeer is er de laatste jaren veel verandert. 
Reden voor het Cumela-afdelingsbestuur Noord-Brabant en het politie verkeersteam Brabant om een middag te organiseren voor iedereen die beroepsmatig met deze materie te maken heeft. Doel van de middag is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er zijn veel aspecten die net even anders zijn dan met reguliere voertuigen op de weg.

Donderdagmiddag 23 juni in Zundert
Van 13.00 uur tot 17.00 uur bij Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV,  Palmbosstraat 15a, Zundert. Deze middag praten diverse organisaties je bij over wat er in hun vakgebied speelt m.b.t. landbouwverkeer:

•    RDW over de ontheffingsstructuur voor brede voertuigen, de loketten die zij hebben, de kentekening met stand van zaken en cijfers.
•    Douane over de regels omtrent het gebruik van rode diesel en de handhaving daarop.
•    Politie over Wetgeving, regels m.b.t. lading, voertuigeisen en de regeling voertuigen 
•    Cumela over de branche, wie wij zijn en wat wij doen en hoe wij jullie kunnen bijstaan of adviseren over landbouwverkeer. 

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om te netwerken met vakcollega’s en, niet onbelangrijk, om zelf eens te ervaren hoe het is om met een groot land- of bouwvoertuig te rijden. Er zullen ook een aantal machines aanwezig zijn die te bekijken zijn m.b.t. de regels.

Voor deze middag worden uitgenodigd wegbeheerders van gemeenten en provincie, politiemensen, douane ambtenaren, medewerkers RDW, leraren loonwerkonderwijs, adviseurs bij adviesbureaus en bedrijven lid bij Cumela. Een breed groep aan mensen met een gemeenschappelijk belang: veilig (land)bouwverkeer!

Graag verwelkomen wij jullie op deze middag. Aanmelden hiervoor kan via de aanmeldknop.
Stuur deze uitnodiging ook gerust door naar vakcollega’s of andere geïnteresseerden. 

We hopen op een grote opkomst op 23 juni.

Graag tot dan!