Hoogwerker

Veilig werken met de hoogwerker

Hoogwerkers worden voor steeds meer doeleinden ingezet. De ARBO-wet vereist dat werknemers gecertificeerd zijn wanneer zij werken met gevaarlijke werktuigen, waaronder hoogwerkers. Wil je veilig en efficiënt met de hoogwerker werken? Volg dan onze ééndaagse training: veilig werken met de hoogwerker!
Doelgroep

Personen die regelmatig met een hoogwerker werken of willen gaan werken.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat om:

  • veilig en verantwoord met een hoogwerker te werken;
  • de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te blijven voeren;
  • het dagelijks onderhoud uit te blijven voeren;
  • een hoogwerker te bedienen.
Duur

Eén dag.

Aantal deelnemers

Zes deelnemers per dag per instructeur.

Inhoud van de training

Tijdens deze training krijg je alle benodigde handvaten om zo veilig en efficiënt mogelijk volgens de Arbo-wetgeving te werken:

  • Richtlijnen in de Arbowet
  • De hoogwerker
  • Controle, stabiliteit, belading en onderhoud
  • Opschriften en instructies
  • Tillen en dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsschoenen

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Bij de praktijkonderdelen ligt de nadruk op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld: controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, stabiliteit en bediening. 

Geldigheid certificaat

Vijf jaar

Voorkennis

Voor deze training is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist en een redelijk tot goede beheersing van de Nederlandse taal.

Bijzonderheden

Bij een positieve afronding van de training ontvangt de deelnemer een pasje met een geldigheid van vijf jaar.