Mdw. tijdelijke verkeersmaatregelen

Vakman tijdelijke verkeersmaatregelen

De Vakman tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) voert werkzaamheden uit in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van een Specialist TVM. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Inhoud

De Vakman TVM stuurt de Medewerker TVM aan, werkt (deels) zelfstandig en controleert en inspecteert de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast communiceert de Vakman TVM met de opdrachtgever en omstanders en weet hij wanneer hij moet opschalen.

De training Vakman TVM gaat onder andere in op CROW, Verkeerswetgeving, Arbowetgeving, veiligheid en risico’s, BRL 9101, plaatsen en verwijderen, omleiden en spoorwegovergangen.

Deze tweedaagse opleiding Vakman TVM bevat twee officiële examens (multiple choice), afgenomen door Infra Kwaliteit. De eerste trainingsdag wordt afgesloten met een officieel examen Medewerker TVM, de tweede dag wordt afgesloten met een officieel examen Vakman TVM. Bij gebleken geschiktheid ontvangt men een persoonscertificaat, het persoonscertificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Nascholing

Theorie code 95

Toetsing

Elke trainingsdag wordt afgesloten met een schriftelijk examen