Kengetallen

Sturen op kengetallen

Door te sturen op kengetallen verbeter je de resultaten van je organisatie. Daarom gaan we in deze cursus aan de slag met je eigen kengetallen. Je gaat naar huis met een duidelijk beeld van de kengetallen van je bedrijf en wat je kunt verbeteren. Ook ontdek je hoe je bedrijf ervoor staat ten opzichte van vergelijkbare cumelabedrijven.

Inhoud

De dynamiek en de interactie tussen de deelnemende ondernemers spelen een grote rol in deze cursus. Ze leiden vaak tot nieuwe inzichten, waardoor je beter in staat bent beleid te formuleren, mensen aan te sturen en zicht te houden op de realisatie van de strategie en de uitvoering. 

We behandelen vragen als:
 

  • Wat haal ik uit mijn jaarrekening en balans?
  • Wat zeggen de ratio-analyses over mijn bedrijf?
  • Hoe staat mijn bedrijf ervoor ten opzichte van vergelijkbare bedrijven uit de cumelasector?
  • Wat zijn mijn sterke punten en mijn verbeterpunten?

Bijzonderheden

Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met bedrijven die zich in elkaars directe omgeving bevinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voorafgaand aan de training ontvang je een deelnemerslijst. Daarnaast dien je deel te nemen aan Cumela Kompas. 

De prijs is mede afhankelijk van het aantal deelnemers per groep en de locatie.