Studiedagen CAO LEO

Studiedagen CAO LEO

Ruim 80 procent van de werknemers in de cumelasector valt onder de CAO-LEO, de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen. Voor werkgevers en leidinggevenden in de sector is het daarom aan te bevelen om op de hoogte zijn van de arbeidsvoorwaarden die in de CAO zijn vastgelegd. En vooral: weten hoe ze er in de praktijk mee om moeten gaan. Wat zijn je rechten en plichten? En van je werknemers?

Inhoud

Cumela is als sociale partner betrokken bij de cao-onderhandelingen. Daardoor zijn we in de cumelasector de partij met de meeste kennis over deze CAO LEO. En die kennis delen we graag!

Tijdens de studiedagen gaan we in op de verschillende soorten dienstverbanden en leer je hoe je het voor jou best passende dienstverband kunt kiezen. Verder komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: arbeidsovereenkomsten, functiegroepen en beloning, loonberekeningen, flexibele arbeidstijden, arbeidstijdverkorting, overbruggingsfonds, toeslagen en vergoedingen en ontslag.

Je kunt zelf ook onderwerpen aandragen. Die behandelen we dan vanuit de dagelijkse praktijk en worden in de groep besproken. Het bijzondere aan deze cursus dat je met elkaar in gesprek gaat over praktijksituatie.