Sectorinitiatief Sturen op co2

Sectorinitiatief: Sturen op CO2

Cumela organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak CO2 emissie gaan reduceren. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2 prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”.

Jaarlijks organiseert Cumela in het kader van ‘Sturen op CO2’ een aantal bijeenkomsten:

  • een jaarcongres voor alle deelnemers; 
  • en twee keer een workshop in de regio’s: noordoost (Steenwijk), zuidoost (Uden), zuidwest (Zevenbergen), midden west (Nieuwe Wetering), midden oost (Apeldoorn) en noordwest (Obdam).

Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake CO2--reductie en hebben toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen. 

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. 

Bijzonderheden

Kosten van deelname aan het initiatief per jaar per deelnemend cumelabedrijf voor leden van Cumela zijn in 2024 € 578,-- (inclusief studiemateriaal en afsluitend diner per bijeenkomst). Niet-leden betalen € 771,-. 

Bij aanmelding wordt er contact met je opgenomen over de indeling van de regio en ontvang je informatie over de komende bijeenkomst(en).