Praktijkopleider

Praktijkopleider: investeer in een leerling en verdien een goede medewerker

Het begeleiden van leerlingen is een goede manier om een leergierige en gemotiveerde arbeidskracht in huis te halen; veel leerlingen gaan namelijk na hun opleiding aan het werk bij hun stagebedrijf. Het voordeel is dat je dan iemand hebt die jouw bedrijf al kent en weet hoe het werkt. Bovendien hebben leerlingen vaak een frisse kijk op je bedrijf en brengen ze actuele kennis en nieuwe inzichten mee.

En omdat je de leerling zelf hebt begeleid, heb je veel invloed op zijn of haar kennis en kunde. Juist met de personeelskrapte in de cumelasector is het belangrijk om leerlingen een goede werkplek te bieden. Een plek waar ze zich welkom voelen en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen in de veelzijdigheid van ons vak.

De praktijkervaring die leerlingen opdoen in jouw bedrijf bepalen voor een groot deel of ze willen blijven werken in onze sector.

Het begeleiden van leerlingen is dus een mooie kans voor jou om gemotiveerde kracht binnen te halen én om bij te dragen aan de toekomst van onze branche. Goede begeleiding is daarin alles bepalend.

Met hart voor de zaak

Leren gaat niet vanzelf en begeleiding bepaalt het succes. Als het leerbedrijf een houding heeft van: ‘werk maar gewoon mee en als je vragen hebt, horen we het wel’, is de kans klein dat een leerling alles leert wat nodig is en zich ontwikkelt tot een medewerker met hart voor het vak.

Maar als je dezelfde leerling uitdaagt door vragen aan hem of haar te stellen en vertelt waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren dan ontdek je misschien dat de leerling veel meer potentie heeft dan je eerst dacht. Daarom hebben wij samen met IMK-opleidingen de training Praktijkopleider bedacht.

Over de training Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben je coach, docent, begeleider én mentor van leerlingen op jouw bedrijf. Wanneer je dat goed doet, krijg je er veel voor terug. In de training leer je:

  • Hoe je het beste een leerling begeleidt.
  • Wat werkt goed en wat werkt averechts?
  • Wat werkt het beste bij welke type leerling?

Je krijgt antwoorden en inzicht in wat goed bij jou, je bedrijf en je leerlingen past. In twee dagen tijd werk je aan communicatie, toetsing, praktijkleren, etc.  

Na de training kun je:

  • programma’s vakinhoudelijk vormgeven door theorie en praktijk op elkaar af te stemmen;
  • heb je inzicht in persoonlijke ontwikkeling van jezelf en van de leerling;
  • iedere leerling deskundig en met plezier begeleiden.

Trainer aan het woord

Bijzonderheden

De training richt zich op het begeleiden van leerlingen voor alle opleidingen. Voor het beoordelen in het kader van examineren van leerlingen die specifieke bouw-opleidingen volgen, is nu nog een aanvullende training van Volandis nodig.