Praktijkopleider

Praktijkopleider in de GGI-sector een vak apart!

Het professioneel begeleiden van leerlingen in onze beroepspraktijk door goed opgeleide praktijkopleiders is van groot belang. Naast een goede, op vakbekwaamheid en veilig werken afgestemde begeleiding is het ook van groot belang om jongeren met open armen te ontvangen en zich thuis te laten voelen in onze sector. We hebben dringend goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers nodig. Deze training is in samenwerking met IMK-opleidingen ontwikkeld.

Inhoud

Praktijkopleider als duizendpoot

Als praktijkopleider ben je coach, docent, begeleider én mentor van leerlingen op jouw bedrijf. De praktijkopleider zorgt ervoor dat cumela-pupillen hun taken snel en veilig onder de knie krijgen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En daar komt best wat bij kijken:

  • Hoe kun je dat beste doen?
  • Wat werkt goed en wat werkt averechts?
  • Welke begeleiding werkt het beste bij een bepaald type leerling?

In deze training krijg je antwoorden en inzicht in wat goed bij jou, je bedrijf en je leerlingen past. In twee dagen tijd werk je aan communicatie, toetsing, praktijkleren, etc. Ondertussen help je ons door feedback en input te geven op de inhoud van training. 

Doelstellingen

Na de training:

  • Kan de praktijkopleider een student deskundig, plezierig en motiverend begeleiden en beoordelen tijdens de BPV
  • Kent de praktijkopleider het belang van een goede BPV-periode voor de student en werkgever/sector
  • Kent de praktijkopleider de opzet van het mbo onderwijs en heeft het inzicht in de kwalificatiedossiers versterkt
  • Kan de praktijkopleider programma’s vakinhoudelijk vormgeven door theorie en praktijk op elkaar af te stemmen
  • Heeft de praktijkopleider inzicht in  persoonlijke ontwikkeling van zowel zichzelf als van de student

Bijzonderheden

De training richt zich op het begeleiden van leerlingen voor alle opleidingen. Voor het beoordelen in het kader van examineren van leerlingen die specifieke bouw-opleidingen volgen, is nu nog een aanvullende training van Volandis nodig. Wij streven er naar dit in de loop van 2022 geregeld te hebben.