Platform

Platform HR vakgenoten

Een platform voor iedereen die zich bezighoudt met HR en personeelsadministratie (max. 12 deelnemers per platform). In drie workshops verdeeld over het jaar wordt ruimte geboden voor interactie en kennisoverdracht met elkaar en wordt er vakgerichte input gegeven vanuit onze specialisten. Deelname aan het platform HR draagt bij aan de verdere professionalisering van het personeelsbeleid binnen je organisatie.

Inhoud

Tijdens de drie trainingsdagen biedt Cumela Opleiding & Training een platform waarbinnen HR vakgenoten met elkaar kunnen sparren en kennis kunnen delen. De deelnemers krijgen kennis aangereikt en gaan met elkaar in het gesprek om deze kennis en hun vaardigheden toe te passen in hun bedrijfssituatie.

Door intervisie tijdens de sessies wisselen de deelnemers ervaringen uit met elkaar over themagerichte situaties uit de praktijk. Dit platform zal ook buiten de drie trainingsdagen vorm krijgen middels een verbindingsvorm waarbij met elkaar in gesprek kunnen blijven.  

Onderwerpen:

  • Ziekteverzuim- en re-integratie
  • Goed werkgeverschap, ontdek de drijfveren van je werknemers
  • Hoe krijg ik de werkgeverslasten in beeld 

Bijzonderheden

Deze training is bestemd voor personeelsfunctionarissen, HR-adviseurs, personeelsadministrateurs, leidinggevende/ondernemers betrokken bij het personeelsbeleid en iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met personeelszaken/HR.