gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding is verantwoordelijk werk, aangezien de economische en maatschappelijke belangen groot zijn, maar hoe werk je op een veilige en verantwoorde manier met strooimiddelen en –materieel? Hoe herken je ongewone en onveilige situaties? Hoe koppelt je die vervolgens terug? Dat zijn vragen die in deze training beantwoord worden, zodat je vertrouwd aan het werk kunt als professioneel en gecertificeerd gladheidbestrijder.

Inhoud

Deze training voldoet aan de richtlijnen uit publicatie 283 van het CROW. We behandelen de relevante wet- en regelgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen en de rol en verantwoordelijkheden van de individuele chauffeur. Daarnaast is er aandacht voor de praktijk van verschillende strooimiddelen, strooimethoden en typen wegdek en kijken we naar de verschillen tussen het werken met strooiers, ploegen en borstels. 

Strooiroutes en prioriteiten komen uitgebreid aan de orde. Het opbouwen, reinigen, controleren en onderhouden van het materieel wordt ook praktisch geoefend. De training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijktoets. 

Nascholing

Theorie code 95

Bijzonderheden

Je zorgt zelf voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het praktijkdeel van de training. Daarbij gaat het om reflecterende/fluorescerende kleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen en andere PBM’s die zijn voorgeschreven door uw organisatie.

Je dient tijdens de training een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.

Na het behalen van een voldoende voor zowel de theoretische toets als de praktijkbeoordeling zal het certificaat in de vorm van een “pasje” SDW (Specifieke Deskundigheid Winterdienst) worden afgegeven. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Hiervoor is deelname aan de jaarlijkse vlootschouw benodigd. Ben je reeds in het bezit van een SDW certificaat? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een verlenging.