Fysieke belasting

Fysieke belasting

De gevolgen van een onjuiste werkhouding en werkwijze kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben voor zowel chauffeur als werkgever, zoals arbeidsongeschiktheid. Belangrijk om hier aandacht aan te schenken ter voorkoming van (lichamelijke) problemen.

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk regelmatig tillen, rolcontainers verplaatsen of andere fysieke belastende werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt ook voor loonwerkers en chauffeurs, die zitten de meeste tijd van de dag en daar is het menselijk lichaam niet op gebouwd. Voor leidinggevenden is de opleiding ook geschikt omdat zij in de meeste gevallen de werkzaamheden aansturen en een verlengstuk zijn van de werkgever. 

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • Achtergrondinformatie fysieke belasting (vormen, oorzaken, gevolgen);
  • Wat is RSI?
  • Voorkomen van fysieke belasting;
  • Arbo-wet en verkeersveiligheid;
  • Gezond werken: goede til- en werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden;
  • Fysieke en mentale gezondheid;
  • Juiste zit- en stuurhouding;
  • Tips om de eigen werksituatie te verbeteren.

Nascholing

Theorie code 95

Bijzonderheden

Dit is een standaardtraining van verschillende aanbieders. Omdat de training meetelt voor code 95 is de training met name gericht op beroepschauffeurs. Maatwerk is mogelijk op locatie voor een grotere groep deelnemers.