Vwldw

E-learning Veilig werken aan/langs de weg (geen code 95)

Met deze e-learning leer je de kennis en vaardigheden met betrekking tot risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op en langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Let op: deze training geldt niet voor jouw code 95.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod:

  • Specifieke begrippen,
  • Betrokken partijen,
  • Berantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken betrokken partijen,
  • Soorten en plaatsing van afzetmaterialen/borden/enz.,
  • Het wijzigen en controleren van afzettingen, risico’s en risicopreventie,
  • PBM’s,
  • Omgang met agressiviteit door weggebruikers,
  • Gedrag, houding en mentaliteit,
  • Good housekeeping
  • Diverse praktijksituaties.

Toetsing

Na ieder hoofdstuk vindt toetsing plaats middels vragen en bij 70% score gaat men naar het volgende hoofdstuk.

Bijzonderheden

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 4 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten.