Contactdag Gelderland - Goed je weer te ontmoeten!

Wij en al je Gelderse collega’s willen je graag weer spreken en zien. Samen een bakkie doen en heerlijk eten. Oftewel, het is leuk je weer te zien na de afgelopen twee jaar.

Wordt het alleen maar met elkaar kletsen? Het is meer dan dat: een potje schots golf (op een korte golfbaan) en een goed gesprek met onze gasten staan op de rol. Om er voor te zorgen dat je werk gewoon doorgaat heb je na het golfen mooi de gelegenheid om de binnengekomen telefoontjes af te handelen. 

Vier super actuele thema’s
Onze gasten zijn experts in het onderwijs, veilig ondernemen, personeel behouden en werven en natuurinclusief werken. Aan tafels gaan zij kort en krachtig (max. 10 minuten) met jou en je groepje in gesprek. We zijn razend benieuwd naar jouw mening en ervaring want met de uitkomsten kan het afdelingsbestuur Gelderland namens jullie aan de slag. Lees meer over de experts verderop in dit bericht.

Het eten is prima voor elkaar, de BBQ wacht op de malse stukken vlees. Salades en een ijsbuffet zorgen ervoor dat het bijpraten niet op een lege maag gebeurt. Oh ja, de portemonnee kun je thuislaten. 

De bijeenkomst ziet er als volgt uit:
Je kunt deelnemen aan het hele programma vanaf 15:45 uur of later instappen vanaf 17:30 uur. Na de koffie met appelgebak gaan we aan de Schotse golf. Het werk thuis gaat door, dus na de golf is er tijd om de gemiste oproepen te beantwoorden. Vanaf 17:30 uur kun je je ervaringen delen in het Bijpraatcafé.
•    Aan de tafel ‘Veiligheid’ met Paul van der Weiden adviseur Platform Veilig ondernemen/CCV
•    De tafel ‘Onderwijs’ met Rik Luimes leraar Zone.college/ Armin Satter leraar Aeres Barneveld
•    De tafel ‘Natuurinclusieve landbouw’ van het Platform Natuurinclusieve Landbouw
•    De tafel ‘Personeel werven en behouden’ met Marieke van der Post van Cumela Advies
Rond 18:30 uur is BBQ klaar om gebruikt te worden, tegen 20:30 uur ronden we af.

Kom woensdagmiddag 18 mei naar De Plok in Didam
Wil jij ons en je collega’s ook graag weer ontmoeten? Op woensdagmiddag 18 mei vind je ze bij De Plok in Didam. Geef je snel op, liefst voor woensdag 11 mei. En last but not least, kom niet alleen. Neem vooral je partner, bedrijfsopvolger en/of bedrijfsleider mee.

Wie zijn onze tafelgasten? 

Paul van der Weiden, expert als het gaat om veiligheid in het buitengebied
Paul is adviseur Lokale Veiligheid bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en mede betrokken bij Platform Veilig Ondernemen. Al vele jaren heeft hij nauw contact met Cumela en haar leden bijvoorbeeld bij het voorkomen van GPS Diefstallen. Hij kent de cumelasector goed en is zeer benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen om criminaliteit te beteugelen. 

Rick Luimes en Armin Satter, twee gedreven docenten 
Veel medewerkers in de cumelasector hebben van hen les gehad in de schoolloopbaan. Rick geeft les aan het Zone.College in Doetinchem, Armin aan het Aeres College in Barneveld. Stagebedrijven en leerlingen ontmoeten deze docenten regelmatig. Zij gaan samen met jullie in gesprek over de medewerker van de toekomst.

Platform Natuurinclusieve Landbouw
Het platform is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit Actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale politiek. Hierin zijn gezamenlijke ambities op voor de provincie Gelderland gepresenteerd. Een mooie manier om samen door te praten over mogelijkheden en wensen voor de cumelasector.

Marieke van der Post, over personeel werven en behouden 
Een gedreven en nuchtere Marieke van der Post is sinds afgelopen januari onderdeel van het managementteam van Cumela. Als manager Advies en Opleidingen & Trainingen wil ze zoveel mogelijk ondernemers uit onze branche ondersteunen en vooruit helpen. Marieke wil graag met je in gesprek gaan over instroom en behouden van personeel.