Bedrijfstraining Ruwvoer

Bedrijfstraining Ruwvoer

Weten wat de koe wil, daar draait het om in deze cursus. Als je weet wat belangrijk is om het welzijn en de gezondheid (en daarmee de melkproductie) van de koe optimaal te maken, kun je daar tijdens de ruwvoerwinning al rekening mee houden. Na het volgen van deze cursus weet je welke invloed je tijdens het maaien, harken, hakselen en vastrijden hebt op de uiteindelijke melkproductie.

Als de melkkoe niet optimaal kan presteren als gevolg van (te) slecht ruwvoer gaat dat ten koste van het bedrijfsresultaat van het melkveebedrijf. Welke invloed heeft bijvoorbeeld grond in de kuil, welke gevolgen heeft onvoldoende vastrijden, wat betekent gras een centimeter langer of korter maaien voor de hergroei? Welke impact heeft een slecht afgestelde korrelkneuzer? Welke onkruiden herken je?

Ook hebben we het over de logistiek rond de kuil aan de orde. Wat zijn de slimste aan- en afrijroutes? Op welke wijze kun je een veehouder adviseren over de aanleg van een nieuwe sleufsilo of kuilplaat?

Beoordelen van een kuil bij een veehouder is onderdeel van de cursus. Je leert de conservering te beoordelen, wat ruik je en voel je en wat betekent dat?

Voorkennis

Ervaring met ruwvoerwinning is gewenst

Bijzonderheden

Deze cursus verzorgen we bij jou op het bedrijf. De ideale groepsgrootte ligt rond 10-12 deelnemers. Bedrijfsspecifieke wensen of regionale situaties nemen we op verzoek, i.o.m. de docent, op in de cursus. De hieronder genoemde richtprijs is op basis van 10 deelnemers en een cursusduur van 4 uur (exclusief reiskosten van de docent).