Kantoorfoto lid

Bedrijfsopvolging in uitvoering voor familiebedrijven

In dit traject voor overdragers en opvolgers ga je samen met andere familiebedrijven uit de cumelasector aan de slag met bedrijfsopvolging.
Je neemt als familiebedrijf deel aan dit traject, de kosten voor alle familieleden samen bedragen €2750,-.

Voor overdragers en hun opvolgers

Cumela helpt familiebedrijven met bedrijfsopvolging. In dit traject doen we dat samen met Erik Veldhuizen van Expertisecentrum Windesheim Familiebedrijven. Hij en onze eigen adviseurs begeleiden en adviseren je als familie én op bedrijfseconomisch vlak.

Communiceren en praten met elkaar over dit onderwerp is moeilijker dan dat het lijkt. Laat staan afspraken maken met elkaar hoe je samen de bedrijfsopvolging wilt regelen. En laten we je daar nu juist in begeleiden in dit traject.

Hoe ziet het traject eruit?
In drie plenaire kennissessies met alle deelnemende families, verspreid over het jaar doe je veel kennis en inspiratie op over hoe je de bedrijfsopvolging kunt regelen. Maar veel belangrijker nog. Omdat je als opvolger en overdrager actief bezig bent met de bedrijfsopvolging, maak je je wensen en ideeën bespreekbaar. 

Daarnaast biedt dit traject de mogelijkheid om te sparren met de andere deelnemers en de experts en krijg je een kijkje in de keuken hoe anderen hiermee omgaan. 

Wil je extra begeleiding?
Een individueel adviestraject per familiebedrijf parallel aan het traject is zeker mogelijk. Dat komt vanzelf naar boven in het traject of je weet dat nu al. Vraag persoonlijk advies aan expert Lajos Bax hierover. Hij kan je een goed beeld geven over wat past bij jouw situatie en is bereikbaar via 033 247 49 40 of stuur een mail naar [email protected].

Die extra begeleiding kan bestaan uit 1 of meerdere persoonlijke sessie waarin een specifiek onderwerp wordt behandeld en uitgewerkt.

Daarnaast hoort persoonlijke coaching zowel voor opvolgers en overdragers ook tot de mogelijkheden. Dit varieert van 1 of 2 gesprekken tot meerdere gesprekken. Hier maak je samen afspraken over.

Inhoud 3 plenaire sessies

In drie sessies gaan we aan de slag met:

  • communicatie;
  • het familiestatuut;
  • leiderschap en management;
  • rollen in het familiebedrijf;
  • gedragsstijlen en drijfveren;
  • van opvolger naar eigenaar: loslaten en overdragen/overnemen.

Jullie gaan aan de slag met een inhoudelijk stappenplan. Hiermee brengen jullie de overdracht binnen enkele jaren tot een goed en passend vervolg, voor zowel overdrager als opvolger.

Logo Windesheim

Dit traject is een samenwerking van Cumela Advies en Expertisecentrum Windesheim Familiebedrijven. Zij doen praktijkgericht onderzoek naar familiebedrijven én geven deze inzichten en kennis weer aan terug. 

Bijzonderheden

Je neemt als familiebedrijf deel aan dit traject, de kosten voor alle familieleden samen bedragen €2750,-.