Tekst CAO LEO 2012 - 2013

15 mei 2012
De redactiecommissie van de CAO LEO heeft de werkzaamheden afgerond en de teksten voor de CAO 2012 - 2013 zijn gereed.

Partijen bij de CAO LEO hebben zoals u weet een akkoord bereikt in februari 2012. De afspraken zijn inmiddels omgezet in CAO-teksten en aangeboden voor algemeen verbindend verklaring bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De boekjes worden aan alle leden toegezonden zodra ze beschikbaar zijn. Tot die tijd kunt u gebruik maken van bijgaande tekst.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: cao partijen