Stigas biedt indicatieve stofmetingen aan

6 augustus 2019
Om medewerkers in de cumelasector bewust te maken omtrent de gevaren van de blootstelling aan fijnstof kunt u een Stigas preventieadviseur een indicatieve stofmetingen laten uitvoeren tijdens uw werkzaamheden. Draagt u jaarlijks Collandgelden af dan zijn er geen kosten aan de meting verbonden.

Stof bevat bijna altijd schadelijke deeltjes die nadelig zijn voor de gezondheid. Gezondheidsklachten beginnen vaak met onschuldige klachten zoals niesen en hoesten. Dit kan overgaan in ernstige klachten zoals astma, benauwdheid of een stoflong. Als longen vandaag beschadigen, is dat morgen niet over. Door middel van een direct afleesbare gemeten waarde  wordt direct zichtbaar of de blootstelling aan stof onder of boven de grenswaarde van 1 mg/m3 voor agrarisch stof komt.

Tips en adviezen
Na de meting wordt besproken of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Van de resultaten van deze indicatieve fijnstofmetingen ontvangt u ook een rapportage met de gemeten waarden en eventuele adviezen.

Lasrook en dieselmotorenemmissies
Wat de preventieadviseurs van Stigas niet kunnen meten is de blootstelling aan lasrook en dieselmotoremissies! Dit komt doordat deze uit meerdere bestanddelen bestaan.

Aanvragen meting
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@stigas.nl onder vermelding van “Gratis stofmeting op het loonbedrijf”. Daarna zal de Stigas preventieadviseur, uit uw regio, een afspraak maken voor de indicatieve fijnstofmetingen. Kijk ook eens op de website Pak stof aan! Hier leest u hoe u uzelf en uw medewerkers het beste kunt beschermen tegen de risico’s van stof op uw werk.

Auteur: Ira van Dijk
Bron: Stigas