Statuten CUMELA Nederland

8 maart 2013
CUMELA Nederland is een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over statuten. De complete tekst kunt u als pdf-document downloaden.

In de algemene ledenvergadering van maart 2005 zijn deze statuten voor het laatst gewijzigd.