Spelregels CUMELA Cursussen

27 maart 2019

1

Aanmelding vindt plaats via de website van CUMELA: www.cumela.nl,  of schriftelijk door middel van het aanmeldformulier. 

2

CUMELA Advies bevestigt de aanmelding schriftelijk. Zij behoudt zich het recht voor om deelname aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren. 

3

De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

4

De cursusprijzen gelden voor leden van CUMELA Nederland. Voor niet CUMELA leden geldt een toeslag van 33% op cursusprijs.  Alle prijzen zijn exclusief BTW.

5

Bij individuele aanmeldingen wordt de prijs per persoon vermeld onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6

Bij een offerte voor een cursus op locatie wordt de prijs per groep vermeld. De vermelde prijs is exclusief kosten zoals zaalhuur, consumpties etc. Deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7

De vermelde cursusdata, plaatsen en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

8

Het cursusgeld wordt bij voorkeur voldaan op basis van een door de opdrachtgever

afgegeven éénmalige machtiging tot automatisch incasso. Het cursusgeld wordt bij aanvang van de cursus, op basis van een toegezonden factuur, van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 

9

Annulering van deelname aan de cursus dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij het cursuscentrum  van CUMELA Advies.

  • Tot maximaal 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelding bij of na aanvang van de cursus, of ingeval van het niet verschijnen op de cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

10

CUMELA Advies behoudt zich het recht voor om een cursus uit te stellen of te

annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn en/of indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval bestaat er geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.

11

De werkgever verklaart zich akkoord bij de aanmelding met deze spelregels en met de Algemene Voorwaarden nummer 40/2016 van CUMELA . Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en de hier genoemde spelregels prevaleren de laatste en wordt de betreffende bepaling uit de algemene voorwaarden buiten beschouwing gelaten. 

 

Auteur: Ira van Dijk