Privacy en zieke werknemers

2 oktober 2019
In oktober staan de persoonsgegevens van zieke werknemers centraal. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) lanceerde recent een nieuwe website met praktische hulp voor het MKB. Op: https://hulpbijprivacy.nl/ geeft de AP antwoorden op de meest gestelde vragen en staan diverse video’s.

De AP geeft antwoord op de vraag wat u wél mag vragen en registreren wanneer uw medewerker zich ziek meldt, wat u juist niet mag vastleggen, of u met toestemming extra gegevens mag vastleggen en of u de mailbox van uw medeweker mag checken. Dit zijn allemaal relevante vragen waar iedere werkgever tegenaan loopt.

Ook wanneer uw medewerker spontaan informatie over zijn/haar ziekte deelt mag u dit niet vastleggen. U mag ook niet registreren welke medicijnen uw werknemer gebruikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u gegevens over de aard en oorzaak van ziekte in het personeelsdossier van uw werknemer registreren. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer epilepsie heeft en collega’s hiervan op de hoogte moeten zijn. Zodat ze weten wat ze moeten doen als uw werknemer een aanval krijgt.

Luisterend oor
Als werkgever mag u wel altijd een luisterend oor bieden aan uw werknemer en ingaan op spontaan gedeelde informatie. U mag deze informatie alleen vervolgens niet vastleggen.

Meer informatie
Zijn er vragen? Stel ze aan de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl
Auteur: Herma van den Pol