Hulp bij privacy

24 mei 2019
Precies één jaar na de invoering van de nieuwe privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), lanceert de toezichthouder een nieuwe voorlichtingscampagne. Een jaar na de invoering zijn er nog veel vragen over de nieuwe privacywet en met de lancering van een nieuwe website poogt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vooral het MKB praktische hulp te bieden.

Met de campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’ geeft de AP antwoorden op de meest gestelde vragen. Iedere maand zal over een ander onderdeel van de AVG centraal staan. De eerste maand staat in het teken van het faciliteren van de privacyrechten van klanten. De onderwerpen die volgen zijn onder andere de beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, verwerking van gegevens van (zieke) werknemers en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Meer weten? Ga naar: www.hulpbijprivacy.nl

 

Auteur: Geralde van de Bunt