Pilot landbouwverkeer op Zeelandbrug gaat door

23 november 2018
Tijdens een bestuurlijk overleg met de Zeeuwse gedeputeerde van der Maas, waaraan naast CUMELA Nederland ook ZLTO en de Zeeuwse wegbeheerders deelnamen is besloten om de pilot landbouwverkeer op de Zeelandbrug ook in 2019 door te laten lopen.

Deze pilot is gestart op 1 juni 2017 en sindsdien zijn de aantallen konvooien gestaag gestegen. In 2018 zijn er tot nu toe ruim 100 overteken georganiseerd.

De openstelling (onder voorwaarden van onder andere vooraf registreren en aanmelden, klik hier voor meer informatie) voorziet dus in een behoefte.

In het bestuurlijk overleg gaf de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat aan dat de snelheid voor autoverkeer op de Oosterscheldekering in 2019 teruggaat van 100 naar 80 km per uur. Als vervolgens de kentekenplicht voor landbouwverkeer wordt ingevoerd waardoor de snelheid van tractors en werktuigen legaal naar 40 km per uur worden verhoogd, wil Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor openstelling van de hoofdrijbaan op de OSK voor landbouwverkeer onderzoeken. Dat is goed nieuws, want een openstelling betekent heel erg veel minder reistijd voor landbouwverkeer in Zeeland.

Wordt vervolgd!
 

Auteur: John Augustijn