Wijzigingen in het tijdelijk handelingskader PFAS

4 december 2019
We sommen graag de grootste wijzigingen voor je op die naar voren komen uit de wijzigingen aan het tijdelijke handelingskader voor PFAS houdende grond en baggerspecie. Deze wijzigingen maakte Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen, 29 november bekend.

Op 29 november heeft minister Van Veldhoven aanpassingen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS houdende grond en baggerspecie bekend gemaakt. Daarin is een landelijke achtergrondwaarde opgenomen die meer ruimte geeft dan de bepalingsgrens van 0,1 ug/kg ds voor grond. Deze ruimere norm is per direct van kracht geworden.

De grootste wijzigingen:

  1. Voor het toepassen van grond op landbodem boven grondwaterniveau (voor de functieklasse of bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur) is de norm verruimd van 0,1 naar 0,9 ug/kg voor PFOS en 0,8 ug/ds voor overige PFAS. Dat betekent dat vrijgekomen grond tot en met deze waarden vrij toepasbaar is op landbodems, ook als lokale overheden tot nu toe lagere tijdelijke normen hadden vastgesteld. Wanneer lokale overheden hogere normen hanteren, blijven deze uiteraard gelden.
  2. Wanneer in de functieklasse landbouw/natuur lokaal een hogere achtergrondwaarde is vastgesteld mag grond tot deze achtergrondwaarde worden toegepast tot een maximum van 3,7,3,3 ug/kg.
  3. Voor de functieklassen wonen en industrie blijven de 3,7,3,3 ug/kg normen gelden.
  4. Voor toepassing van grond onder grondwaterniveau (kelders, rioleringen, etc.) geldt een maximumnorm van 0,9 ug/kg PFOS en 0,8 ug/kg overige PFAS. Voor partijen die door zetting onder grondwaterniveau zakken, worden beschouwd als zijnde bovengronds toegepast.
  5. Voor grond onder oppervlaktewater of in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de norm voorlopig op 0,1 ug/kg.
  6. Kleine partijen grond uit onverdachte locaties mogen zonder geanalyseerd te zijn op PFAS worden afgevoerd naar een grondbank. Het transport vindt dan plaats op afvalstroomnummer van de grondbank. De grondbank mag deze partijen opbulken tot 100 ton en dan (indicatief) keuren.
  7. Dit allen betekent dat we nog steeds in bijna alle gevallen zullen moeten analyseren op PFAS. Alleen is er meer ruimte om grond af te zetten zonder altijd te achtergrondwaarden van de toepaslocatie te moeten meten.
  8. Voor baggerspecie verandert er niet zoveel. Wel is het voor een aantal diepe plassen, die een open verbinding hebben met een rijkswater, mogelijk om baggerspecie met 3,7 ug/kg PFOS en 0,8 overige PFAS te ontvangen. Het ministerie heeft een overzicht gepubliceerd van deze diepe plassen.

Voor de overige wijzigingen verwijzen we graag naar het tijdelijk handelingskader en de begeleidende brief.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp. Neem dan gerust contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl. Ook kan er meer over PFAS gevonden worden in het dossier PFAS. 

Eerder verschenen:

Auteur: Gerben Zijlstra