Toekomstgericht agrarisch onderwijs voor Oost-Nederland

13 december 2018
Op de mbo-locatie Almelo van het Zone.college is 13 november jl. het startschot gegeven voor de uitvoering van het project ‘Educating people for the future of smart agribusiness’. Negen partners in de agribusiness hebben de krachten gebundeld om het agrarisch onderwijs in Oost-Nederland een impuls te geven om voor de toekomst te garanderen dat er meer en betere jonge beroepsbeoefenaars worden opgeleid.

Het project heeft een looptijd van 4 jaar. De speerpunten van het project:

  • Meer aankomende studenten interesseren voor het werk in de agrarische sector;
  • Het lesprogramma verbreden zodat het beter aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven
  • Samen met het bedrijfsleven letterlijk ‘de boer op’ om jongeren het werken in de agrarische sector te laten beleven
  • Bij de studenten mbo zowel de technische vaardigheden als de soft skills verbeteren
  • Docenten voldoende (bij)scholen om aan de toekomstige eisen te voldoen

Gerben Kleine Haar, projectleider Zone.college: “Met name in Oost-Overijssel merken we dat het lastig is om jonge mensen te interesseren voor het werken in de agrarische sector. Jongeren denken soms dat hun ouders een agrarisch bedrijf moeten hebben om toegelaten te worden tot de opleiding. Het tegendeel is waar. De ervaring is dat mbo’ers die niet uit de sector komen, maar wél leergierig zijn, de grootste sprongen maken in hun ontwikkeling. Agrarische ondernemers zijn juist heel enthousiast over deze groep. Daarbij komt dat het werken in de agrarisch sector heel uitdagende werkzaamheden met zich meebrengt. Zowel technologisch, innovatief als in termen van ondernemerschap. En er is volop werk!”

Gert Jan Poppink, mede-directeur van Loonwerkbedrijf Gebr. Poppink Reutum: “Wat wij nodig hebben zijn jonge medewerkers met passie en gevoel voor hun vak. De inbreng van het bedrijfsleven in de opleiding kan jonge medewerkers direct en passend klaarstomen voor hun loopbaan na de opleiding. De komst van nieuwe technologie en wetgeving in de agrarische sector vraagt niet alleen om goede trekkerchauffeurs. Het gaat daarnaast tegenwoordig ook om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, het kennen van de achtergronden van het vak en het bedienen van de machines voorzien van boordcomputers en GPS.”

Frank te Vruchte van Lely: “Allereerst willen wij studenten blijven enthousiasmeren voor de moderne sector. De huidige markt, op het gebied van o.a. automatisering, is veelal al verder dan het actuele onderwijs. Wij werken graag mee aan de stap van traditioneel onderwijs naar actueel onderwijs. De resultante daarvan zou voor ons zijn kundige collega’s die samen met ons en onze producten en diensten de boeren beter laten zijn in hun vak.“
 

Auteur: Dick Klop
Bron: Zone.college