Onderwijscluster Zuidwest-Nederland

13 juli 2016
De besturen van Edudelta Onderwijsgroep, Lentiz onderwijsgroep, Prinsentuin College en Wellantcollege hebben de intentie uitgesproken om voortaan samen op te trekken in Zuidwest-Nederland. Hierdoor zal een uniek onderwijscluster ontstaan voor groen vmbo en mbo, genaamd ‘De Groene Metropool’.

Dit wordt als een belangrijke stap gezien om op een adequate manier met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, tijdig te kunnen inspelen op de steeds sneller veranderende vraag vanuit het regionale bedrijfsleven en de politiek, en vanuit de leerling en de student.

Het Nederlandse groene bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland innoveert snel. De topbedrijven in de groene sectoren zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om hun (vaak mondiale) positie te behouden. Zij hebben behoefte aan een moderne, flexibele (gespreks)partner in het onderwijs, die tijdig meebeweegt met deze steeds veranderende vraag.

De samenwerking zal zich gaan richten op drie pijlers: innovatie, kwaliteit en onderwijs. Hierdoor versnelt de eigen innovatiekracht. Dit is essentieel om tijdig aan die vraag te kunnen voldoen. De onderwijsinstellingen willen hun krachten bundelen, zodat flexibiliteit en maatwerk beter zijn geborgd. Dit zal kwalitatieve eisen stellen aan de vorm waarin de samenwerking gegoten wordt.

Ons voornemen is de intentieverklaring binnen een jaar om te zetten in een uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor gaan de onderwijsinstellingen in gesprek met de voor ons onderwijs relevante bedrijven in de regio. En halen hun input op bij de Ondernemingsraden en Raden van Toezicht. 

Het doel is dat De Groene Metropool een krachtig middel is om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor de regio, de sectoren die ze bedienen en voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen en studenten in hun eigen instellingen.

Auteur: Dick Klop