Examen VCA nieuwe stijl

10 oktober 2017
De eerste examens in VCA nieuwe stijl zijn inmiddels afgenomen. De ervaringen zijn positief! Het slagingspercentage is vrijwel gelijk gebleven. Examenkandidaten moeten bij deze VCA nieuwe stijl meer inzichtelijke antwoorden geven. Indien u moeite heeft met leren of examens maken dan is het verstandig u goed voor te bereiden.

Voor deze deelnemers is het niet vanzelfsprekend dat men het examen gelijk haalt. Er is meer begrip van de lesstof nodig. Als werkgever kunt u hen hierbij helpen. Neem samen het boek door, stel uw medewerker vragen over de theorie of oefen samen met de medewerker een proefexamen. Op deze manier voorkomt u dat het examen een onnodig pijnpunt wordt voor deze medewerker.

In Nijkerk organiseren we de cursus meerdere malen dit seizoen. Volg de cursus met een groep deelnemers alleen uit de cumelasector, met een lesboek speciaal op maat geschreven en een docent uit de praktijk. Na afloop van de cursusdag maakt u gelijk het examen. Kijk op de cursuspagina voor meer informatie en uw aanmelding.

Auteur: Ira van Dijk