Vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen Groen, Grond, Infra

1 februari 2016
Als je aan de slag wilt in de cumelasector is het behalen van het T-rijbewijs een goede en noodzakelijke investering voor de toekomst. De sociale partners in de cumelasector komen de leerlingen daarom vanaf volgend schooljaar tegemoet met een vergoeding van € 700,- per leerling voor het behalen van het T-rijbewijs.
Leerlingen kunnen gebruik maken van vergoeding voor T-rijbewijs.

De kosten voor het T-rijbewijs kunnen voor leerlingen een drempel zijn om voor een Groen, Grond, Infra opleiding te kiezen. Omdat de sector behoefte heeft aan goede en vakbekwame medewerkers, moet deze drempel zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom stellen sociale partners via het Colland Arbeidsmarktfonds met ingang van komend schooljaar (2016-2017) een vergoeding van € 700,- per leerling beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Tijdens het eerste schooljaar van de opleiding, kan de leerling zelf de vergoeding aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor de vergoeding zijn:
- Het T-rijbewijs wordt behaald in het eerste schooljaar van de opleiding (start vanaf augustus 2016) of maximaal 6 maanden voor de start van het eerste schooljaar;
- De beroepspraktijkvorming (BPV) wordt bij een erkend leerbedrijf gevolgd dat de cao-loonwerk (cao-LEO) toepast en premies afdraagt aan Colland;
- De vergoeding geldt alleen voor leerlingen die de volgende studierichtingen binnen de opleidingen Groen, Grond, Infra volgen:
o   Medewerker agrarisch loonwerk (niveau 2)
o   Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (niveau 3)
o   Vakexpert agrarisch loonwerk (niveau 4)
o   Medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 2)
o   Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 3)
o   Opzichter/uitvoerder groen en cultuurtechniek (niveau 4)
o   Machinist grondverzet (niveau 3)

Binnenkort komt er meer informatie over deze regeling op  www.caoloonwerk.nl en www.groengrondinfra.nl te staan. In de bijlage van dit bericht vindt u de informatieflyer.

Auteur: Dick Klop