Code 95 na 10 september 2016. Nieuwe nascholingsperiode gestart.

16 september 2016
Sinds 10 september 2016 moeten alle beroepschauffeurs in het goederenvervoer de code 95 op het rijbewijs hebben. Zo niet, dan mag er niet meer beroepsmatig met de vrachtwagen worden gereden. Rijden zonder de benodigde code 95 kan een boete van € 800,- opleveren en bovendien wordt het transport stilgelegd.
Alle beroepschauffeurs moeten code 95 op hun rijbewijs hebben.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Hero Dijkema