Voorlichtingsbijeenkomsten Wab

3 september 2019
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN organiseren in oktober voorlichtingsbijeenkomsten in Helvoirt, Den Haag en Zwolle over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari a.s. in werking treedt.

De Wab
Eind mei jl. is in de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De Wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling).
De memorie van toelichting stelt dat ‘de arbeidsmarkt zekerheid en kansen moet bieden aan iedereen’. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 zijn stappen gezet, vindt het kabinet, maar ‘groot onderhoud’ is nodig op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW om een ‘nieuwe balans’ aan te brengen tussen zekerheden en kansen. De Wab moet dit gaan bewerkstelligen.

Programma
Allereerst wordt ingegaan op de aanloop naar deze Wet en de gevoerde lobby en campagne door werkgeversorganisaties. Daarna zal worden toegelicht welke wijzigingen, ten opzichte van de Wwz, per 1 januari zullen gaan plaatsvinden en op welke onderdelen dit het, tijdig, doorvoeren van aanpassingen (ook in de cao) noodzakelijk maakt. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en discussie.

15.30 uur        Inloop en registratie
16.00 uur        Opening door dagvoorzitter
16.05 uur        Van Wwz naar Wab
                       Inleiding door Alfred van Delft, secretaris sociale zaken VNO-NCW – MKB-Nederland
                       Wat wijzigt er door de Wab
                       Inleiding door Marco Veenstra, senior adviseur juridische zaken AWVN
                      Gelegenheid tot het stellen van vragen
18.00 uur       Borrel
 

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties
•             donderdag 10 oktober 2019  Conferentiehotel Guldenberg te Helvoirt. Klik hier om u aan te melden. 
•             dinsdag 15 oktober 2019  de ‘Malietoren’ te Den Haag. Klik hier om u aan te melden.
•             donderdag 17 oktober 2019  Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Klik hier om u aan te melden. 

Aanmelden
De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.
U kunt zich door middel van bijgaande links aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomsten neemt u contact op met Kitty Dellemijn, dellemijn@vnoncw-mkb.nl, 070 - 349 03 74. Mocht u prangende vragen hebben dan schiet de ondernemerslijn u graag te hulp. Die is bereikbaar op: 033 - 247 49 99 of per e-mail: ondernemerslijn@cumela.nl 

Auteur: Jacqueline Tuinenga