Onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken

14 november 2014
Ondanks de positieve beoordeling van het urenmodel door sociale partners bleek op 13 november jl. helaas dat de werknemerspartijen onvoldoende basis zagen om tot een nieuwe cao te komen. Een vervolgafspraak is niet gemaakt.

Op 13 november kwamen sociale partners voor de zesde keer bijeen in de route naar een nieuwe cao voor de cumelasector. De laatste cao LEO liep van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014. Al op 10 april vond een eerste overleg plaats. CUMELA Nederland heeft als belangrijkste agendapunt het urencontract voorgesteld om knelpunten met betrekking tot de aankomende wetgeving te voorkomen.  Als werkgeverspartij willen we voorkomen dat de bedrijven zich gedwongen voelen hun toevlucht te zoeken tot uitzendkrachten en zzp’ers als de Wet Werk en Zekerheid van kracht wordt. Op een constructieve wijze hebben alle partijen daar tot gisteren in meegedacht. Werknemerspartijen hebben daarbij aangegeven dat verbetering van de lonen voor hen een belangrijke voorwaarde is.

Op 9 juli 2014,  tijdens de vierde onderhandelingsronde,  hadden werkgevers al een loonbod neergelegd van 0,75% per 1 oktober 2014, 0,5% per 1 april 2015, 0,75% per 1 oktober 2015 en 0,5% per 1 april 2016, in combinatie met het urencontract. Dit bod is gedaan voor een tweejarige cao. Op verzoek van alle cao partijen heeft de AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) in de zomermaanden onderzoek verricht naar de voordelen van een urencontract. AWVN bevestigde dat het urencontract een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de cumelasector. Een goede zaak dus voor de arbeidsmarkt. Helaas zagen de wernemerspartijen op 13 november jl. toch onvoldoende basis om tot een nieuwe cao te komen.

 

Auteur: Jacqueline Tuinenga