Nieuwe CAO LEO

15 april 2015
CUMELA Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV en HZC hebben overeenstemming over een nieuwe CAO LEO. De partijen hebben lang onderhandeld maar op 20 maart jl. heeft CUMELA een eindbod gedaan dat vandaag door de werknemersbonden is geaccepteerd. Hiermee is er een nieuwe CAO LEO tot stand gekomen met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015.

Het eindbod is bij dit bericht gevoegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De werknemers ontvangen in april 2015 een eenmalige uitkering van € 175,- bruto (pro rato). In de tekst van het eindbod staat welke medewerkers voor deze uitkering (geheel of gedeeltelijk) in aanmerking komen.
  • De werknemers ontvangen ingaande 1 april 2015 een loonsverhoging van 1,75%.
  • Indexering van de onkostenvergoedingen.

Verder zijn er afspraken gemaakt over een onderzoek naar reparatie van de inkorting van de wettelijke duur van de WW, de kosten van het T-rijbewijs, het vervallen van doorbetaling van loon tijdens de schooldag  voor (nieuwe) BBL-ers en de participatiewet.

De precieze cao teksten zullen zo spoedig mogelijk worden gemaakt. De nieuwe loontabellen vindt u elders op deze website.

CUMELA Nederland en de werknemersorganisaties hebben tevens afgesproken dat zij de komende tijd zullen praten over een nieuwe CAO LEO voor de periode vanaf 1 januari 2016. Daarbij zullen partijen onderzoek doen naar de vraag of de bestaande mogelijkheden om arbeid flexibel in te zetten moeten worden aangepast.

We zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Ondernemerslijn (033) 247 49 99.

Auteur: Sander van Meer

Downloads