Lonen cao LEO per 1 juli 2019

2 juli 2019
Het wettelijk minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2019 aangepast. Dit heeft effect op de lonen in onze sector voor bepaalde groepen werknemers. De huidige cao LEO loopt tot en met 30 juni 2019. Er is op dit moment nog geen zicht op een nieuwe cao. De onderhandelingen gaan verder in september 2019. Dit betekent ook dat de lonen per 1 juli aanstaande niet door de CAO worden aangepast. U hoeft de lonen zelf ook niet (vrijwillig) aan te passen. We lopen wat betreft de loonontwikkeling namelijk goed in de pas met omliggende cao's. Wilt u al wel een loonsverhoging geven? Leg dan schriftelijk vast dat dit een voorschot betreft van een in de cao nog te bereiken loonsverhoging. En zorg ervoor dat de werknemer hiervoor tekent.

In de tabel zijn daarom de lonen per 1 januari 2019 blijven staan.
Let op: In het minimumloon is een aanpassing gedaan in de vakvolwassen leeftijd. Deze staat voor het WML nu ook op 21 jaar. Gevolg hiervan is dat de cao lonen in functieschaal B0 onder het WML uitkomen. Omdat het WML écht het minimum is, geldt in deze functieschaal het WML.  

Heeft u vragen? Bel of mail met de CUMELA-Ondernemerslijn: 033 247 49 99 / ondernemerslijn@cumela.nl

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: Min. SZW