CAO LEO lonen per 1 juli 2016

23 juni 2016
Op 7 juni 2016 hebben de vakbonden FNV, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen ons laten weten dat hun achterbannen hebben ingestemd met het cao leo onderhandelingsresultaat. Daarmee is het een akkoord geworden.

Dit betekent onder andere dat u vanaf heden rekening kunt houden met de wettelijke opzegtermijnen bij ontslag van personeel.

Bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  • Korter dan vijf jaar heeft geduurd: 1 maand
  • Vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: 2 maanden
  • Tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: 3 maanden
  • Vijftien jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden

Als er een ontslagvergunning is verleend door het UWV mag de proceduretijd in mindering worden gebracht op de opzegtermijn met dien verstande dat minimaal 1 maand opzegtermijn resteert.

Voor een AOW gerechtigde werknemer geldt voor de werkgever ongeacht de duur van het dienstverband een opzegtermijn van één maand.

In bijlage bij dit bericht treft u de loontabel aan vanaf 1 juli 2016.

Auteur: Jacqueline Tuinenga