Akkoord over ongewijzigde verlenging cao LEO

11 december 2015
FNV Agrarisch en Groen, CNV Vakmensen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CUMELA Nederland bereikten een akkoord over een ongewijzigde verlenging cao LEO tijdens de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2016. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond; dit betreft dus een tussentijds akkoord.

De afspraak omvat dus een ongewijzigde verlenging van de huidige cao. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. De cao wordt nu ongewijzigd verlengd tot en met 30 april 2016.

Er is tevens een loonsverhoging afgesproken van 0,5% per 1 maart 2016. In de tussentijd worden de onderhandelingen voortgezet.

Voor werkgevers is het volgende van belang:
De ‘7-dagen’ regeling blijft tot en met 30 april 2016 in stand. Dit betekent dus dat de keten van arbeidsovereenkomsten wordt verbroken door een termijn een 7 dagen tussen twee arbeidsovereenkomsten. 

Auteur: Jacqueline Tuinenga