Vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen Groen, Grond, Infra

15 augustus 2019
Er komt een hogere vergoeding voor het behalen van het T-rijbewijs. Dit was €700, maar is verhoogd naar €850. De hogere vergoeding is van toepassing op alle T-rijbewijzen die op of na 1 augustus 2019 gehaald zijn. Van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2019 kon al aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van €700. Iets wat mogelijk is dankzij de hulp van sociale partners in de cumelasector.

De kosten voor het T-rijbewijs kunnen voor leerlingen een drempel zijn om te kiezen voor een opleiding in Groen, Grond, Infra. Omdat de sector behoefte heeft aan goede en vakbekwame medewerkers, moet deze drempel zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom is op 1 augustus 2019 de vergoeding verhoogd naar €850. Eerder was dat €700. De datum op het T-rijbewijs is hierin leidend. Het is een vergoeding die mogelijk wordt gemaakt door de sociale partners via het Colland Arbeidsmarktfonds.

De belangrijkste voorwaarden voor de vergoeding zijn:

 • Het T-rijbewijs wordt behaald binnen de periode van zes maanden voor de start van het eerste schooljaar tot en met de laatste dag van het tweede schooljaar.
 • De beroepspraktijkvorming (BPV) wordt bij een erkend leerbedrijf gevolgd dat de cao-loonwerk (cao-LEO) toepast en premies afdraagt aan Colland.

De vergoeding geldt alleen voor leerlingen die de volgende studierichtingen binnen de opleidingen Groen, Grond, Infra volgen:

 • Medewerker agrarisch loonwerk (niveau 2)
 • Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (niveau 3)
 • Vakexpert agrarisch loonwerk (niveau 4)
 • Medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 2)
 • Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 3)
 • Opzichter/uitvoerder groen en cultuurtechniek (niveau 4)
 • Machinist grondverzet (niveau 3)
 • Vakman GWW (niveau 2)
 • Allround vakman GWW (niveau 3)

Ook leerlingen die een school voor praktijkonderwijs volgen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. 

Meer informatie 
Op www.groengrondinfra.nl is meer te lezen over deze regeling. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op de met de Ondernemerslijn via: ondernemerslijn@cumela.nl of bel 033 247 49 99.

Auteur: Dick Klop en Marije van Beurden