Wettelijk minimum lonen per 1 juli 2018

6 juni 2018
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli 2018 gepubliceerd.

U kunt aan de werknemer het wettelijk minimum-(jeugd)loon betalen als hij behoort tot de doelgroep zoals benoemd in artikel 35 lid 7:
· alleen op zaterdag werkt (zaterdaghulp);
· een BBL-opleiding volgt op niveau 1, zie artikel 43 cao LEO;
· scholier of student is (zoals bedoeld in de artikelen 3.13 lid 1 sub a van de Regeling ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 360);
· huisvrouw/-man, asielzoeker of een zelfstandige boer is (zoals bedoeld onder overige categorieën arbeiders in het voormalig Besluit Gelegenheidsarbeiders sector Agrarisch Bedrijf, Staatscourant 12 januari 2004, nr. 6);
· uitkeringsgerechtigde is (zoals bedoeld in artikel 51 lid 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 36.

     

CAO LEO

CAO Bouw

leeftijd

per maand

per week

  per uur

  per uur

22 jaar en ouder

 € 1.594,20 

 € 367,90 

 € 9,68 

 € 9,20 

21

 € 1.355,05 

 € 312,70 

 € 8,23 

 € 7,82 

20

 € 1.115,95 

 € 257,55 

 € 6,78 

 € 6,44 

19

 € 876,80 

 € 202,35 

 € 5,33 

 € 5,06 

18

 € 757,25 

 € 174,75 

 € 4,60 

 € 4,37 

17

 € 629,70 

 € 145,30 

 € 3,82 

 € 3,63 

16

 € 550,00 

 € 126,95 

 € 3,34 

 € 3,17 

15

 € 478,25 

 € 110,35 

 € 2,90 

 € 2,76 

         

Het verschil in uurloon ontstaat doordat de cao LEO een 38-urige werkweek kent en de cao Bouw een 40-urige werkweek. 

Of artikel 35 lid 9
Voor werknemers met een arbeidsbeperking geldt per 1 juli 2018 de volgende loontabel:

Aanvang

    €  1.594,20 (WML 22 jarige en ouder)

Na 1 jaar dienstverband

€ 1647,29

Na 2 jaar dienstverband

€ 1700,53

Na 3 jaar dienstverband

€ 1753,62

Na 4 jaar dienstverband

€ 1806,71

Na 5 jaar dienstverband

€ 1859,95

Na 6 jaar dienstverband

€1913,04

Voor jeugdige werknemers worden de voor het WML vastgestelde percentages toegepast op de loonbedragen van  bovenstaande loontabel. Als de werknemer niet voltijds werkt (38 uur) dan past u ook het parttime percentage toe.

Als een werknemer een arbeidsbeperking heeft en een BBL opleiding volgt, dan past u de loonschaal voor de arbeidsbeperkten toe.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: Ministerie SZW en CAO LEO