Vorstverlet mogelijkheden binnen cao Bouw & Infra

21 januari 2019
Het vriest inmiddels een paar dagen. Bedrijven die vallen onder de cao Bouw & Infra hebben de mogelijkheid om wellicht WW-uitkering aan te vragen indien medewerkers niet kunnen werken vanwege vorst. Dit geldt niet voor bedrijven onder de cao LEO of andere cao's.

In de cao Bouw & Infra staan regelingen opgenomen ingeval er sprake is van onwerkbaar weer. Dit staat in de artikelen 73 en 74 van de cao Bouw & infra (zie bijgaande downloads op deze pagina.

Inhoud van de artikelen is grofweg:
In artikel 73 van de cao is geregeld wanneer de werknemer het werk mag neerleggen in geval van welke weersomstandigheden. In artikel 74 is geregeld dat indien de werknemer het werk wegens weersomstandigheden niet kan verrichten, hij recht heeft op doorbetaling van het volledige loon. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever voor een aantal van deze dagen een WW uitkering aanvragen bij UWV.

Aandachtspunt is dat u als werkgever alle vorstdagen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, ook feitelijk moet melden bij UWV. De eerste 5 dagen hiervan zijn in ieder geval eigen risico, maar u moet die 5 dagen wel gemeld hebben om dit eigen risico te overschrijden. Het eigen risico van 5 dagen geldt éénmaal voor het hele seizoen. Dus u moet niet bij iedere vorstperiode weer opnieuw het eigen risico starten, maar over het hele winterseizoen doortellen. Dagen die niet voldoen aan de voorwaarden (niet koud genoeg of om andere reden niet geldend), net als dagen waarop werknemers ATV, vakantie of overuren moeten opnemen, tellen niet mee.
Deze dagen blijven voor rekening werkgever. Wees u bewust dat er nogal wat regels en voorwaarden gelden en het vraagt nogal wat administratieve handelingen.

Hoe u kunt bepalen of aan de vorstnormen is voldaan
Kijk op www.weerverlet.nl, daar ziet u direct of de temperatuur laag genoeg is om aan de bepalingen van cao Bouw & Infra te voldoen.
Meer informatie, bijvoorbeeld over hoe en wanneer een vorstdag te melden of hoe het met de eigen-risico-dagen zit, vraagt u op bij de CUMELA-Ondernemerslijn via 033 -247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Vincent Tijms