Wet DBA in ijskast

18 november 2016
Staatssecretaris Wiebes heeft aan de Kamer laten weten maatregelen te nemen op de Wet DBA door deze feitelijk in de ijskast te zetten.

Allereerst wordt er niet gehandhaafd tot tenminste 1 januari 2018. Door de nieuwe maatregel hoeven werkgevers die altijd volgens een oude zzp-constructie hebben gewerkt, zich voorlopig geen zorgen te maken over boetes. Als het nodig is, wordt die periode verlengd.

De handhaving wordt stilgelegd tot een ‘nieuw moment van herijking’. Echte ‘boeven’ worden uiteraard wel aangepakt, benadrukt Wiebes. Daarnaast vindt Wiebes het belangrijk om bepaalde termen aan te passen in de Wet DBA, waaronder termen als ‘gezagsverhouding’ en ‘vervangbaarheid’, die nog komen uit de arbeidswet van 1907.

Uitstel dus. Geen nieuwe kaders, waar wel op werd gespeculeerd. Daarmee de vraag wel is of dit nu de onzekerheid geheel wegneemt.

Groeiende druk
Wiebes voelt zich door de toegenomen druk genoodzaakt de Wet DBA per direct aan te passen. Binnen het overleg Agrarisch en Groen was er ook eensgezindheid over de onwerkbaarheid van de wet en was actie genomen richting de staatssecretaris. Een aantal zzp-belangenorganisaties trok eerder deze maand hun handen van de wet af. Zo startte Stichting ZZP Nederland (lang voorvechter van afschaffing van de VAR), Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen de actie “Stop Belemmering Ondernemers”.

VNO-NCW voorman Hans de Boer pleitte eerder vandaag voor het in de ijskast zetten van de Wet DBA: “Onze taxatie is dat 100.000 zzp‘ers serieus problemen hebben door de Wet DBA.” ONL roerde zich de afgelopen weken ook flink in het debat. Brancheorganisatie de Bovib is altijd kritisch gebleven over de wet.

Wat Wiebes hier parten speelt is dat de politiek altijd een discussie uit de weg is gegaan over welke zelfstandigen we het nu precies hebben als het om de Wet DBA gaat. Met name het grootbedrijf doet met de invoering van de Wet DBA de deur op slot voor zelfstandigen die daar al lang rondlopen. Terwijl hier geen sociaal maatschappelijk probleem is van gedwongen schijnconstructies waar het in de politiek vaak over gaat.

De koers die de Belastingdienst inzetten met modelovereenkomst, waarbij ze door dat gebrek aan regie niet kon voorkomen dat er duizenden werden ingediend en het te simpel hanteren van de criteria geen gezag of vrije vervanging duwde de Staatssecretaris verder in met moeras. Opvallend is dat de uitkomsten van de Commissie Boot, die de arbeidsrechtelijke zuiverheid van de modelovereenkomsten en waar op het ministerie van Financiën met enige zorg naar werd uitgekeken, nog niet bekend is. Maar laten we niet uitsluiten dat deze stap van de Staatssecretaris mede is ingegeven doordat hij een eerste concept van dat rapport heeft kunnen lezen.

De brief van Wiebes is nog niet openbaar dus mogelijk dat er nog nadere informatie in staat die relevant is. Dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

Auteur: Jacqueline Tuinenga