Goed nieuws voor de werkgever, nu nog beter!

15 augustus 2018
Op 13 juli 2018 publiceerden wij een CUMELA exclusief artikel over de aangenomen wet voor het declareren van de door werkgevers betaalde transitievergoeding. Dit was goed nieuws voor de werkgevers. Bij het bestuderen van de uitvoeringsregeling rezen er wel vragen met name op het verplichte afgeven van een arbeidsovereenkomst bij het declaratieverzoek. In de praktijk is er niet altijd een arbeidsovereenkomst als document beschikbaar, zeker niet als de werknemer al langere tijd in dienst is.

Jacqueline Tuinenga, adviseur personeelsmanagement CUMELA Advies, heeft daarover vragen gesteld via VNO NCW aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar aanleiding van haar vragen is de ontwerpregeling aangepast! Het aantonen van 'een arbeidsovereenkomst' is nu vrij. Dit kan dus bijvoorbeeld ook worden aangetoond door een jarenlange loonadministratie. Een belangrijk succes voor CUMELA Nederland. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat door het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst een werkgever de declaratie zou mislopen.

Het CUMELA exclusief artikel is hierop aangepast.

Auteur: Jacqueline Tuinenga