Domme pech bestaat niet. Help uw sector te leren van bedrijfsongevallen

28 september 2018
Bedrijfsongevallen worden alleen bij de Inspectie SZW gemeld als deze ernstig zijn: dodelijk, met blijvend letsel of met een ziekenhuisopname. Alle andere bedrijfsongevallen worden nergens geregistreerd of gemeld. Hierdoor kunnen wij er als loonwerksector ook geen lering uit trekken. Wat wij willen, is leren van bedrijfsongevallen uit onze sector en de kennis met de sector delen. Dit om te voorkomen dat gelijksoortige ongevallen elders ook plaatsvinden.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Peter Bredius, Stigas