Veilig vakwerk nu nog efficienter

19 februari 2019
Veilig vakwerk is de tool om efficiënt toolboxen en werkplekinspecties uit te voeren binnen uw bedrijf. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering door de luisteren naar de ervaringen van de gebruikers. Sinds februari kunt u gebruik maken van enkele nieuwe functies; registratie fysieke bijeenkomsten, werkplekinspecties uitsturen naar groepen medewerkers en informatiefilmpjes om snel met de Veilig Vakwerk dienst aan de slag te gaan.

Registratie fysieke bijeenkomsten
Er zijn twee vormen voor het houden van toolboxen. De een bijeenkomst waarbij de medewerkers bij elkaar zitten en de andere manier is het digitaal uitsturen via de app. Voor de fysieke bijeenkomst is het mogelijk om via de portal de aanwezigen te registreren. 

Werkplekinspecties uitsturen naar groepen medewerkers
Het is nu ook mogelijk om werkplekinspecties te versturen naar meerdere personen. Daarnaast is de werkplekinspectie niet meer standaard gekoppeld aan een project. Ook is er geen internetverbinding nodig om een werkplekinspectie in te vullen.

Informatiefilmpjes om aan de slag te gaan
Onder de i in het overzichtsdashbord zijn informatiefilmpjes te vinden. Hier staat hoe medewerkers toegevoegd kunnen worden, een toolbox gemaakt wordt of hoe een nieuw project toegevoegd kan worden. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over Veilig Vakwerk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! U bereikt ons op de Ondernemerslijn via telefoonnummer: 033 - 247 49 99 of e-mailadres: ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Corina van Zoest-Meester