De RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)

27 november 2018
Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook voor uw medewerkers en uw materieel? De RI&E is dé basis van uw arbobeleid.

Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft? Dan moet u het met een persoon minder doen. Dan heeft u ook te maken met kosten van verzuim en vervanging en mogelijke reparaties. Bovendien kan ten gevolge van een bedrijfsongeval uw goede naam in gevaar komen en kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Met de digitale risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van Stigas brengt u de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen uw bedrijf in kaart. U geeft aan wat u al heeft gedaan en wat u nog gaat doen om deze risico’s te beheersen. Een goed opgestelde RIE kan ongevallen en ziekteverzuim helpen te voorkomen. Het opstellen van een RI&E kunt u gemakkelijk zelf doen. Het uitvoeren van een RI&E is de taak van de preventiemedewerker.
Met een RI&E zet u de risico’s op een rij. Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, komt het evalueren van de risico’s. Een RI&E is eigenlijk een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Het plan van aanpak is een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Probeer daarom de risico’s altijd aan de bron aan te pakken.

Voor de cumelabedrijven is er een digitale erkende branche RI&E beschikbaar met vragen en oplossingen voor uw sector. Dat wil zeggen dat u met deze RI&E zelf aan de slag kunt en heeft u minder dan 25 medewerkers kunt u de RI&E geheel zelf uitvoeren en dan is deze gratis. U hoeft in dit geval Stigas (gecertificeerde arbodienst) er niet bij te betrekken, maar dit is wel aan te bevelen. De Stigas preventie adviseurs zien risico’s die u misschien zelf niet meer ziet door “bedrijfsblindheid” en helpen u bij het opstellen van een volledige RI&E. Heeft uw bedrijf meer dan 25 medewerkers dan bent u verplicht uw RI&E door Stigas (arbodienst of een kerndeskundige) te laten toetsen of uitvoeren.

Valt u onder de Colland regeling dan zijn de kosten voor het uitvoeren of laten toetsen van de RI&E afhankelijk van het aantal medewerkers. Bedrijven tot 10 medewerkers betalen € 208,00 (2018).

VCA
Stigas heeft ook Preventie adviseurs met een MVK of HVK diploma. Vanuit de VCA-eis moet een veiligheidskundige actief bij de (functie) RI&E betrokken zijn.

Uw RI&E actueel houden
Als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E aanpassen! Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E.

Wilt u aan de slag met de RI&E? Ga naar https://derievanstigas.nl/.

 

Auteur: Peter Bredius
Bron: Stigas