Verkeersinstructie aan basisschoolkinderen

21 oktober 2014
Deze instructie is een handreiking ten behoeve van verkeersinstructie aan basisschoolkinderen door cumelabedrijven.
Doel van de instructie is om kinderen bewust te maken van de risico’s wanneer ze al lopend of fietsend in de directe nabijheid van machines en vrachtauto’s uit de cumelasector komen. Risico’s die onder andere gedemonstreerd kunnen worden zijn: de dode hoek, uitzwenken van machines, geluid (chauffeur hoort je niet). Deze worden hieronder verder uitgewerkt, er zijn natuurlijk meer gevaarlijke situaties denkbaar.
 
VOMOL
CUMELA Nederland voert ook uitgebreid campagne met het lesprogramma “Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer” (VOMOL) voeren om binnen en buiten de sector duidelijk te maken dat de tractor een eigen, unieke positie heeft als transportmiddel – binnen technische en economische grenzen – en dat de brede inzetbaarheid van tractoren behouden moeten blijven voor de cumelasector.
Auteur: Marijke Dorresteijn