Informatie-abonnement voor niet-cumelabedrijven

20 januari 2018
Als accountant of eigenaar van een uitzendbureau wilt u graag op de hoogte blijven van wijzigingen op het gebied van de CAO LEO of CUMELA Kompas Analyse (kengetallenvergelijking). Dan is het informatie-abonnement een mooie oplossing!

Het informatie-abonnement geeft recht op de volgende faciliteiten:

 1. Gebruik van de CUMELA-Ondernemerslijn voor eerstelijns vragen / toelichting m.b.t. CAO toepassing, personeelsbeleid en (financiële) kengetallen cumelasector, dagelijks van 08:15 tot 16:45 uur.
 2. Toezending per post van de volgende informatie:
  - Het  vakblad Grondig (10x per jaar).
  - Extra abonnementen Grondig verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief.
  - CAO LEO boekje (gemiddeld 1 x per 2 jaar).
  - Handboek Personeel (digitaal, inclusief updates).
 3. Toegang tot het ledengedeelte van www.cumela.nl

Binnen de ledenwebsite is een scala aan informatie beschikbaar via vraag en antwoord, digitale nieuwsbrief, documentatie en downloads. Hierin zit o.a. informatie over de sectie meststoffendistributie, informatie over kostprijssystematiek en kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. De toegang is persoonsgebonden. Daarom is het ook mogelijk om voor meerdere personen binnen uw bedrijf toegang aan te vragen. Na aanvraag worden de gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden.

Als werkgeversorganisatie sluiten wij met de werknemersorganisaties de CAO LEO. Met dit abonnement blijft u automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Als brancheorganisatie biedt CUMELA Nederland de mogelijkheid om deel te nemen aan de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in de sterkte en verbeterpunten in de organisatie. Door gebruik te maken van het info-abonnement krijgen accountantskantoren ook toegang tot de nadere informatie over de kengetallenvergelijking die op het besloten deel van de website staat.

Het abonnementsgeld bedraagt € 300,-- (exclusief BTW) per jaar (o.b.v. tarieven dienstverlening 2019).

Het abonnement loopt telkens voor de duur van een jaar en kan worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het abonnement is uitsluitend voor gebruik binnen uw eigen onderneming en mag niet aan derden worden doorgegeven. Constatering hiervan leidt tot directe beëindiging van het abonnement.

Als u momenteel een abonnement heeft op het blad Grondig en u kiest voor een informatie-abonnement, dan kunt u de bestaande abonnementen opzeggen.

Een info-abonnement afsluiten?
Bel of mail met de CUMELA-Ondernemerslijn: 033 - 247 49 99 / ondernemerslijn@cumela.nl

Auteur: Theo Felten