Lesprogramma “Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer” (VOMOL)

4 april 2014
Veilig (land)bouwverkeer is hét speerpunt van CUMELA Nederland, de brancheorganisatie van gespecialiseerde bedrijven in groen, grond en infra. Het beïnvloeden van het verkeersgedrag van alle weggebruikers om het aantal ongevallen terug te brengen rond (land)bouwverkeer is van groot belang. Tevens zijn verscherpte regelgeving op het terrein van voertuigbeveiliging, het tractorrijbewijs en verkeersregels van belang voor vermindering van gewonden en doden in het (landbouw)verkeer belangrijke aandachtspunten. Jaarlijks vallen er ca. 16 doden en 100 ernstig gewonden; dit aantal moet omlaag gebracht worden.
Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer

CUMELA Nederland gaat de komende jaren uitgebreid campagne voeren om binnen en buiten de sector duidelijk te maken dat de tractor een eigen, unieke positie heeft als transportmiddel – binnen technische en economische grenzen – en dat de brede inzetbaarheid van tractoren behouden moeten blijven voor de cumelasector. In landbouw, bouw en cultuurtechniek. Veilig (land)bouwverkeer is aangewezen als beleidsspeerpunt en daarbij zijn diverse activiteiten genoemd om het thema Veilig (land)bouwverkeer uit te dragen (beurzen / ALV’s / onderzoek naar veilige kippers / testen beremming tractoren / publicaties (in- en extern), persberichten, nieuwsbrieven enz.)

Lesprogramma “Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer” (VOMOL)
Specifiek voor scholieren van de hoogste groepen van het basisonderwijs is er een lesprogramma ontwikkeld om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het lesprogramma is een uitgave van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid i.s.m. Emiel Burgers, docent van AOC Doetinchem. In een dagdeel krijgen schoolklassen praktische kennis en informatie over verkeerssituaties aangereikt waarbij medewerkers en materieel van cumelabedrijven wordt ingezet. Tevens worden AOC-leerlingen ingezet ter begeleiding. Zij krijgen studiepunten voor hun bijdrage. Zo wordt bij alle betrokkenen verkeersveilig gedrag bevorderd. Door aandacht te vragen bij de verschillende (pers)groepen in de regio wordt tevens het imago van een veilige cumelasector bevorderd.

Opleidingsinstellingen, cumelabedrijven, verkeersorganisaties, overheden en CUMELA Nederland vormen een schakel tot samenwerking. Het VOMOL-traject loopt sinds 2011 in de Provincies Gelderland en Overijssel. Het lesprogramma is door CUMELA Nederland “geadopteerd” om specifiek rond de cumelasector aandacht voor dit onderwerp te genereren en hèt speerpunt van CUMELA Nederland “Veilig landbouwverkeer” extra impuls te geven. Op 8 maart 2013 heeft in het Gelderse Azewijn de officiële aftrap plaatsgevonden van het project onder verantwoordelijkheid van CUMELA Nederland en de ROV Gelderland.

1.     Opzet en inhoud lesprogramma
In een ½ dagdeel (2 uur) worden leerlingen (per klas), een cumelabedrijf en materieel met elkaar in contact gebracht. De les bestaat uit een kort theoretisch deel (inleiding) waarbij de gevaren van (land)bouwverkeer worden besproken. Vervolgens maken de leerlingen op het buitenterrein kennis met het materieel en krijgen zij inzicht in hun verkeerssituatie en inzicht in de situatie gezien vanuit de bestuurder van het (land)bouwvoertuig. Aan de hand van enkele opdrachten krijgen zowel leerlingen als ouders door het informatiemateriaal zicht op de aandachtspunten met betrekking tot landbouwverkeer en hun verkeersgedrag.

Het basispakket bestaat uit:

 • Lespakket CUMELA/ ROVG/ VOMOL
 • 8 uur projectbegeleiding; voorbereiding, (optioneel) instructie docenten, begeleiding tijdens lesdag
 • Bijdrage door regionaal cumelabedrijf; 2 x medewerker en 2 x materieel (geen kosten)
 • Draaiboek voorzien van persbericht, lesmethode, etc.

2.     Doelen

 • Leerlingen zijn op de hoogte van veiligheid (land)bouwverkeer en hoe zij er mee om kunnen gaan in het verkeer
 • Leerlingen nemen kennis van de cumelasector en van de bedrijven die daarin werkzaam zijn;
 • Leerlingen van basisscholen maken kennis met de AOC als mogelijke vervolgopleiding
 • AOC-leerlingen van opleidingen met een relatie tot de cumelasector zijn op de hoogte van de veiligheidsaspecten die het rijden met (land)bouwverkeer met zich mee brengt.
 • AOC-leerlingen van opleidingen met een relatie tot de cumelasector worden betrokken bij projecten op basisscholen en kunnen daarmee studiepunten vergaren.
 • Onderwijs voor Groen, Grond en Infra wordt gepromoot.
 • Provincies en de cumelasector profileren zich proactief als het gaat om werken aan veilig weggedrag voor (land)bouwverkeer
 • Provincies, gemeenten en CUMELA Nederland werken structureel samen aan veiliger landbouwverkeer resulterend in convenant “Veilig landbouwverkeer”
 • Ondernemers en personeel van cumelabedrijven zijn zich (meer) bewust van verkeersveiligheid (land)bouwverkeer, passen structureel hun verkeersgedrag aan en stellen dit onderwerp geregeld aan de orde binnen bedrijf;
 • Burgers/stakeholders zijn op de hoogte dat cumelasector werkt aan veiliger (land)bouwverkeer door de diverse acties in het land, o.a. op scholen

3.     Doelgroepen

 • Leerlingen groep 7 en 8 basisscholen
 • Leerlingen VMBO, AOC
 • Ouders van leerlingen
 • Inwoners van gemeenten waar projecten worden gehouden
 • Ondernemers en medewerkers van cumelabedrijven
 • Medewerkers van Provincie en gemeenten die professioneel betrokken zijn bij veilig (landbouw) verkeer (ROV’s)
 • Organisaties die betrokken zijn bij veilig verkeer

 

Auteur: Lajos Bax