Inspiratiedagen: Orde in Ruimte

19 november 2019
Neem je weleens de rust om te kijken of de milieuregelgeving nog past bij jouw bedrijf? Andersom kan de vraag gesteld worden of jouw bedrijf voldoet aan de milieuregelgeving? Op de Inspiratiedagen, waarop het thema 'Pak je rust' is mag dit dan ook niet ontbreken. Wij stelden daarom de workshop Orde in Ruimte voor je samen.
Correcte bestemming en borging is van levensbelang voor uw bedrijf

Wist je dat ruim 80 procent van de bedrijven activiteiten uitvoeren die niet passen binnen het bestemmingsplan of voldoen aan milieuregelgeving? Wist je dat de meeste ondernemers niet weten dat dit kan leiden tot het stilleggen van het bedrijf? Kortom: wat zegt dit over jouw bedrijf?  Heb je de zaken goed geregeld? Volg de workshop 'Orde in ruimte' op de Inspiratiedagen. Een juiste bestemming en het regelmatig borgen van je actuele "milieu-uitstraling" passend bij je bedrijfsactiviteiten is van levensbelang voor het bestaansrecht, continuïteit en rechtszekerheid van het bedrijf. Hoe je hierin kunt (blijven) voorzien, wordt duidelijk in deze workshop.

Veel cumelabedrijven zijn gevestigd in het buitengebied. Zij zijn hierbij als 'niet-agrarisch bedrijf' relatief grote ruimtevragers. Je wilt dat je bedrijf blijft bestaan en in veel gevallen ontwikkelen qua bebouwing, gebruiksoppervlakte of het soort activiteiten binnen jouw inrichting. Op basis van het ruimtelijk beleid, de gemeente en/of de omgeving wordt dit vaak anders gezien. Soms zijn de ontwikkelingsmogelijkheden zelfs geheel of grotendeels beperkt. De ‘provincie’ ziet je bedrijf liever op een industrieterrein (en de omgeving wellicht ook wel). Is dit haalbaar, wenselijk en is het noodzakelijk?

Past jouw bedrijf zich aan de omgeving aan of andersom?
Heb je de zaken qua bestemmingsplan en milieu nu op orde? Is de milieumelding actueel? Zijn jouw activiteiten allemaal toegestaan volgens het bestemmingsplan? Ongetwijfeld wijzigt in jouw omgeving het aantal of soort bewoners. Weten alle omwonenden wie je bent en wat je doet? Hoe is de verkeersafwikkeling? Denk je: ‘mijn bedrijf zit hier al heel lang, dus de buurt past zich maar aan mij aan?', of ‘Ik zie dat de omgeving wijzigt en ik zorg dat mijn bedrijf daar op voorbereid is?’ De overheid heeft het voornemen om per 1 januari 2021 de Omgevingswet in te voeren. Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Essentieel voor jouw bestaansrecht 
Zo zijn er legio vragen te stellen inzake milieu, ruimtelijke ordening en de omgeving. Wat echter cruciaal is, is dat een juiste bestemming en het regelmatig borgen van je actuele "milieu-uitstraling" passend bij jouw bedrijfsactiviteiten essentieel is voor jouw bestaansrecht, continuïteit en rechtszekerheid. Dagelijks blijkt dat bij veel bedrijven een en ander niet op orde is, wat leidt tot (lange) procedures of zelfs handhaving om te zorgen dat een en ander passend gemaakt kan worden binnen wet- en regelgeving.

De workshop ‘Orde in Ruimte’ wordt verzorgd door Tom Luttikhold en Johan van Dijk, beiden dagelijks voor CUMELA Advies actief bezig met ondersteuning van leden op het gebied van omgevingsadvies. Zij testen jouw kennis op dit gebied en geven de broodnodige achtergrondinformatie, tips en adviezen mee. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt je ook nog een handige checklist! 

CUMELA Inspiratiedagen
In turbulente tijden zijn rustmomenten nog belangrijker dan normaal. Schrijf je daarom in voor de Jongeren- of Inspiratiedagen 2020, op 8 en 9 januari. Na de thema's Lef en Trots (2018) en Toon je kracht! (2019) gaan we in 2020 een heel andere kant op. Het thema is 'Pak je rust'. 

De dagen vinden plaats in het prachtige Hotel Abdij Rolduc. Op de eerste dag brengen we bezoeken aan inspirerende ondernemingen zoals de Gulpener Brouwerij. Op de tweede dag vinden er diverse workshops plaats. Juist in rust is er ruimte voor de meest briljante ideeën, die je hopelijk mede via de Inspiratiedagen worden aangereikt. 

Kort samengevat waarom je deze dagen niet mag missen:

  • je ontmoet hier collega's uit alle windstreken
  • wij bieden je passende workshops en sprekers aan
  • wij nemen je mee naar inspirerende ondernemingen, zoals Gulpener en Cerfontaine
  • wij nemen nemen je mee grot-biking 
  • je krijgt de kans om te ontspannen en met nieuwe energie naar huis te gaan

Kom je ook?

Inspiratiedagen en Jongerendagen
Wil je meer weten over deze dagen neem dan een kijkje op de inspiratiepagina. Heb je vragen, stel ze gerust aan de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 990 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

Bekijk ook de andere verhalen over de Inspiratiedagen:

 

Auteur: Theo Felten