Onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO LEO

24 februari 2012
Met een loonstijging van totaal 2,5 procent over anderhalf jaar als belangrijkste onderhandelingsresultaat, is na vier onderhandelingsronden overeenstemming bereikt tussen vakbonden en CUMELA Nederland voor een nieuwe CAO LEO. De nieuwe CAO kent een looptijd van 18 maanden, tot en met 30 juni 2013. Werknemersorgansiaties zullen het resultaat neutraal voorleggen aan hun leden. Het Verenigingsbestuur van CUMELA Nederland heeftin de vergadering van 23 februari ingestemd met het resultaat.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe CAO zijn:

  • De lonen worden per 1-7-2012 aangepast met 0,75%.
  • De lonen worden per 1-1-2013 aangepast met 1%. De vergoedingen worden op deze datum aangepast met de prijscompensatie. De percentages van de jeugdlonen worden per 1-1-13 iets aangepast, om meer in de pas te blijven met aanverwante sectoren.
  • Op 1 -6- 2013 worden de lonen aangepast met 0,75%.

Hiermee blijft de loonstijging voor 2012 beperkt en blijft onder het inflatieniveau. De verschillende vergoedingen zullen per 1 januari worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiecijfer. Zodra dit cijfer bekend is, zullen de nieuwe vergoedingen eind dit jaar worden bepaald.

Loon hoogste prioriteit
Bij de start van de onderhandelingen kwamen alle bonden met een uitgebreide lijst van wensen / voorstellen voor aanpassing van primaire en secundaire voorwaarden. Uiteindelijk bleek dat van alle wensen een verbetering van de lonen toch de hoogste prioriteit had. De looneis lag op het niveau van de te verwachten inflatie. Dit was voor werkgevers niet realistisch. Na vier onderhandelingsronden werd een akkoord bereikt waarin vooral de aanpassing van de salarissen de prioriteit heeft gekregen. In de bijlage treft u het bereikte resultaat aan, wat door de bonden met een neutraal advies zal worden voorgelegd aan hun leden.

Het verenigingsbestuur van CUMELA Nederland heeft in de vergadering van 23 februari ingestemd met het resultaat. Het is nog niet bekend wanneer er uitsluitsel komt van de werknemersorganisaties.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: CUMELA Nederland