Vacature bestuurslid Groningen

Vacature - Bestuurslid Groningen

Datum: 28 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 28 maart 2023
Wij staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector. Een sector waarin ruimte is voor vernieuwing, waar innovatie omarmd wordt en waar ondernemers geen belemmeringen ondervinden. Die maatschappij breed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daar staan we voor en daar werken we hard aan. Samen met iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.

Om dit voor elkaar te krijgen werkt Cumela met landelijke, regionale en op werkveld georiënteerde besturen. Deze besturen worden gevormd door ondernemers en zij worden ondersteund door medewerkers van Cumela. Het regionale bestuur onderhoudt contact met provincie Groningen, wegbeheerders, waterschappen, zorgt voor regionale belangenbehartiging en verbindt leden met elkaar.

Voor het bestuur provincie Groningen ontstaat deze vacature in 2024 

Het bestuur Groningen bestaat momenteel uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en 4 bestuursleden. Als je wilt kun je in 2023 al meedraaien als kandidaat-bestuurslid. Tijdens de Ledenvergadering op Contactdag 2024 word je vervolgens voorgedragen als bestuurslid. 

Wat ga je doen? 
 • Je organiseert graag met jouw regionale bestuur een inspiratievolle Contactdag.
 • Je behartigt met plezier regionale belangen en neem je indien wenselijk deel in provinciale werkgroepen.
 • Je signaleert en benoemt kansen en bedreigingen in de sector. Denk je mee over uitdagingen en in oplossingen.
 • Je denkt én werkt mee aan de profilering van jouw sector op regionaal niveau. 
 • Zorg je samen met jouw regionale bestuur voor ledenwerving en ledenbinding.
Wat vragen wij van jou?
 • Als lid van Cumela ben je trots op de cumelasector en de Cumela-organisatie en draag je dat graag uit.
 • Heb je respect voor andere ondernemers, bij Cumela is ieder lid gelijkwaardig. 
 • Onderstreep je de missie, visie en waarden (verbonden, integer, professioneel en praktisch) en handel je daarnaar.
 • Naast beschikbaarheid en tijd vragen wij om kennis van de sector.
 • Je ontwikkelt je graag op persoonlijk en professioneel vlak.
 • Eigenschappen die bij bestuurders passen: praktisch, initiatiefrijk, integer, besluitvaardig, analytisch, communicatief en samenwerken.
Hoeveel tijd kost het je?

Om je een indicatie te geven van de diverse werkzaamheden zetten wij hieronder uiteen hoeveel tijd je functie als bestuurslid gaat kosten (werkzaamheden vinden altijd in overleg met de andere bestuursleden plaats):

 • Regionale bestuursvergaderingen (4 keer per jaar 3-4 uur)
 • Bestuurdersdagen (2 keer per jaar) 
 • Bestuurderstrainingen (2-3 per jaar)
 • Inspiratiedagen (minimaal 1 van de 2 dagen)
 • Algemene Ledenvergadering (1 dag) 
 • Contactdag Provincie (1 dag)
 • Studieclubavonden  
 • Open dagen, recepties, jubilea in de eigen regio (1 - 2 keer per jaar)
Wat krijg je ervoor terug? 

Een bredere horizon, een ruimere blik en een groter netwerk van collega's en belanghebbenden binnen en buiten onze sector! Je doet kennis en ervaring op met bestuurlijk werk en met de Cumela-organisatie. Je krijgt gelegenheid om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen op het gebied van gespreks- en presentatietechnieken en communicatieve vaardigheden. Uiteraard ontvang je een passende onkostenvergoeding.