laden van mest

Tijdelijke herstelmogelijkheid voor vervoerder in rVDM

Datum: 2 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 2 maart 2023
Door: Hans Verkerk
De invoering van het rVDM is nog steeds wennen voor chauffeurs en administratief personeel, merken we. Veel vervoerders ervaren dat er routine moet worden opgebouwd en dat er nog steeds fouten worden gemaakt. Het herstellen ervan kost tijd en kan makkelijker.

In beginsel moet de vervoerder bij een fout de leverancier of afnemer bellen met de vraag om de vracht af te keuren, waarna de vervoerder de gegevens kan aanpassen. Dit is omslachtig en kost veel tijd. Om dit makkelijker te kunnen doen is er een tijdelijke voorziening aangemaakt.

Slimmer gegevens aanpassen

Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van de sectie Meststoffendistributie is er de mogelijkheid gemaakt dat vervoerders na afloop van de vracht, maar voordat de leverancier en afnemer hebben bevestigd, zelf ook de vracht kan afkeuren. Hierbij geef je als vervoerder een reden op, waarna het rVDM van die vracht weer open komt en je de gegevens kunt aanpassen. LET OP! Je moet bij het wijzigen de vooraanmelding wijzigen en opnieuw inzenden.

Tijdelijke voorziening

Dit is een tijdelijke voorziening, die moet helpen om de aanvangs- en gewenningsfouten te kunnen herstellen zonder de leverancier of afnemer daarmee te hoeven vermoeien. Deze mogelijkheid is in ieder geval beschikbaar in e-CertNL. Wij hebben er geen zicht op of deze mogelijkheid ook beschikbaar is of komt in de mestsoftware voor de vervoerders.

Het bestuur van der sectie Meststoffendistributie pleit ervoor dat de vervoerder deze mogelijkheid ook heeft als de leverancier en afnemer al hebben bevestigd; wat ons betreft tot 8 à 10 dagen na het transport. Dit is technisch niet snel te realiseren en de overheid is hier ook geen voorstander van.

Er blijft wel altijd de mogelijkheid om een wijziging achteraf via mijn.rvo.nl door te geven. Alle betrokkenen moeten dan digitaal opnieuw ondertekenen.